Vortex microscope sees more than ever before

Journal Reference: Tianben Ding, Matthew D. Lew. Single-Molecule Localization Microscopy of 3D Orientation and Anisotropic Wobble Using a Polarized Vortex Point Spread Function. The Journal of Physical Chemistry B, 2021; 125 (46): 12718 DOI: 10.1021/acs.jpcb.1c08073 Until now, researchers could capture the motion of a single molecule, and they could capture its rotation — how it … Read more

Researchers use electron microscope to turn nanotube into tiny transistor

Journal Reference: Dai-Ming Tang, Sergey V. Erohin, Dmitry G. Kvashnin, Victor A. Demin, Ovidiu Cretu, Song Jiang, Lili Zhang, Peng-Xiang Hou, Guohai Chen, Don N. Futaba, Yongjia Zheng, Rong Xiang, Xin Zhou, Feng-Chun Hsia, Naoyuki Kawamoto, Masanori Mitome, Yoshihiro Nemoto, Fumihiko Uesugi, Masaki Takeguchi, Shigeo Maruyama, Hui-Ming Cheng, Yoshio Bando, Chang Liu, Pavel B. Sorokin, … Read more

Travors