Het einde van veel Nederlandse boeren – Vergaderboer Twee voorspelt eindspel van stikstofbeleid Rutte IV – Foodlog

Het einde van veel Nederlandse boeren Vergaderboer Twee voorspelt

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zei dat de Kritische Depositie Waardes niet haalbaar zijn en niets zeggen over de werkelijke staat van de natuur. De commissie Remkes maakte duidelijk dat de stikstof in ammoniak en in stikstofoxides niet uitwisselbaar is. De commissie Hordijk verklaarde het rekenmodel Aerius ongeschikt voor vergunningverlening. Door zich daar allemaal … Read more

Rutte IV has a lot of work to do with healthy food – Director of the Nutrition Center: ‘it is time for healthy and sustainable food!’ – Food log

Rutte IV has a lot of work to do with

In many comments we read criticism of the vagueness of the plans. The ambitions are great, but a lot is still unclear about the ‘how’. There are also many comments on the elaboration of the vision. I partly identify with that. In the 80 years that the Nutrition Center has been working on education about … Read more

Travors